Transfer
 
  Přihlášení  

SEZNAM ABSOLVENTŮ

a studentů oboru. Přehled obsahuje také diplomové, případně oborové práce. Seznam je průběžně doplňován s každým nově registrovaným.

V současnosti obsahuje 330 absolventů. Lze jej řadit dle příjmení, jména, roku absolvování a dosaženého titulu, sekundárně se seřadí dle příjmení. Vyhledávat lze ve sloupci Příjmení a jméno a ve sloupci název diplomové práce. Níže naleznete rejstřík použitých zkratek.

Seznam absolventů od roku 2013 naleznete po zadání přislušných údajů (pracoviště 14211037 OFV FF) na webu informačního systému MU https://is.muni.cz/thesis/


Řadit podle:

Hledat:

Příjmení
Jméno
RokNázev DPDPObor
Váradi
Klára
2011Filmová lidová universita 1952-1960. Historie a role kulturně osvětové akce v rámci utváření nové kulturní politikyBc.FAV
Vašátková
Hana
2006Západoněmecký western: Tvorba Haralda Reinla jako reflexe stavu filmového průmyslu a společnosti 60. letBc.FAV / NJ
Vašátková
Hana
2010Mayovky napříč generacemi. Západoněmecký western a jeho role v transformující se československé společnosti v 60. letech (Mgr.)Mgr.FAV
Vašek
Jaromír
2009Taková normální normalizace. Tvorba ostravského studia Československé televize v letech 1969 - 1989Bc.FAV
Vašíčková
Beáta
2012Alenka stejná a přesto jiná - změna strategie vyprávění a stylu. Neoformalistická analýza filmu Alenka v říši divůBc.FAV
Vašková
Marie
1974FV studovala v letech 1971-1974, DP " "Vývoj apercepce filmového děje u dětí školního věku"Mgr.PS
Vašutová
Jana
2004Amerika - Zapomenuté světlo - Anděl Exit: Tranformace literárních látek ve filmech Vl.MichálkaMgr.FAV / CJ
Vavrečková
Adéla Anna
2008Exteriér a interiér profesora Humberta Humberta. Neoformalistická analýza filmu LolitaBc.FAV
Večeřa
Michal
2012Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném obdobíMgr.FAV
Večeřa
Michal
2010Rozvoj filmové výroby v českých zemích v desátých letech a na počátku let dvacátýchBc.FAV
Večeřová
Miluše
1964Srovnání filmových adaptací Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr se Šrámkovými originályPhDr.UC (cj / rj)
Veliká
Martina
2009Pupendo. Kolektivní historka (BOP)Bc.NL / FAV
Veškrna
Jan
2008Přiznání filmovosti: analýza filmu Mazaný FilipBc.FAV
Viceníková
Dora
2001Polámané květy. Za melodramatem němého filmuMgr.FAV / DV
Vlasáková
Jana
2013Bezvadné biografy v Nuslích, Michli a Krči. Historie zaniklých kin na třech předměstích Prahy mezi léty (1904) 1909 až 1950Bc.FAV
Vlk
David
2006Stereotypní pohledy na Romy v kinematografiích střední a východní EvropyMgr.FAV / ET
Vodvářková
Barbora
2012Intimita jako vnitřní princip vyprávění. Neoformalistická analýza filmu Králova řeč (BOP)Bc.CJ / FAV
Vogelová
Pavlína
2007Brněnská meziválečná fotografie: Křižovatka v kulturním spektru městaBc.FAV
Vogelová
Pavlína
2010Od Bati ke školnímu filmu Jaroslava Novotného. Průnik obchodní strategie firmy Baťa se vzdělávacím potenciálem filmu 20.–40. let ve ZlíněMgr.FAV
Volková
Jana
2011Zabitý čas. Brněnské kino Čas a jeho diváciBc.FAV
Vološčuk
David
2012Bezpečnostní předpisy v brněnských kinematografech 1912 - 1939Bc.FAV
Voráč
Jiří
1989Filmy Jiřího Menzla podle próz Bohumila HrabalaMgr.UC (cj/de)
Voráč
Jiří
1998Český film v exilu: Se zaměřením na režisérské osobnosti hraného filmu v období 1968-1990 Ph.D.TDDFRT
Vránová
Daniela
1997Tři velikáni slovenského filmu: zamyšlení nad tvorbou režisérů Juraje Jakubiska, Ela Havetty a Dušana HanákaMgr.DV / ET
Vraspír
Jiří
2011Výstava 50 let kinematografu v kulturně-politických souvislostechBc.FAV
Vyhnal
Martin
2009Škyt: Detail jako nástroj pro rozšíření přítomnostiBc.FAV
Vytisková
Pavla
2010Ambiciózní poupátka a asertivní pistolník. Neoformalistická analýza filmu Limonádový Joe.Bc.FAV
Witoszek
Martin
2010Přerušení, kontradikce a refrakce ve filmu *Tristram Shandy*Bc.FAV
Záhorková
Jana
2007Truman Show: estetika televizního voyerismu (BOP)Bc.ZU / FAV
Zapletal
Miloš
2012Ďáblova past: baroko ve filmu, barokní film - Neoformalistická analýzaBc.FAV
Zejda
Petr
2012Oscilace v Les ordres, neoformalistická analýza filmuBc.FAV
Zeman
Martin
2013Fragmentární paralelnost filmu Ať žije republikaBc.FAV
Žabenská
Lada
2013Filmové médium jako nástroj k propagaci národní kultury v demokratickém systému: Případ Francouzského institutu v Praze a Českého centra v Paříži (BOP)Bc.FJ / FAV

Počet položek na stránce:


Legenda: (V případě dvou oborů oddělených lomítkem je první uvedený diplomový)
AJ Anglický jazyk a literatura, BA Baltistika, BOP bakalářská oborová práce, CJ Český jazyk a literatura, DP diplomová práce, DU Dějiny umění, DV Divadelní věda, ES Estetika, ET Etnologie, FAV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, FJ Francouzský jazyk a literatura, FV Filmová věda, HI Historie, INME Teorie interaktivních médií, JA Japanistika, MOP magisterská oborová práce, MUZ Muzeologie, NJ Německý jazyk a literatura, NL Nizozemský jazyk a literatura, PH Filozofie, POL Politologie, PS Psychologie, RE Novořecký jazyk a literatura, SA Sociální antropologie, SJ Španělský jazyk a literatura, SO Sociologie, TDDF Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, TDDFRT Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize, UC Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (cj čeština, de dějepis, nj němčina, on občanská nauka, rj ruština); US Sdružená uměnovědná studia, VH Hudební věda, ZU Žurnalistika