Transfer
 
  Přihlášení  

ROZHOVORY

s absolventy a pedagogy filmové vědy v Brně.

ZDENĚK SMEJKAL

Rozhovor vedl Jiří Voráč v Brně 4. března 2008

(aktualizace květen 2013, rozhovor zatím nebyl z technických důvodů autorizován)

Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal (*1927, Veselí nad Moravou) je zakladatelem filmové vědy na Masarykově univerzitě, kde působil v letech 1950 až 1993.

"... Na výuku bylo vyčleněno šest hodin týdně, to byl limit: dvě hodiny věnované teoretickým problémům, dvě hodiny dějinám a dvě hodiny semináři. Posluchači byli z různých oborů, což bylo ku prospěchu věci, a hrozně ten film žrali, což bylo nejdůležitější, brali si referáty navíc, otevřeně se diskutovalo. Ty první ročníky, ty byly zvlášť zdařilé..."

Celý rozhovor v PDF

LEO RAJNOŠEK

Rozhovor vedli Jiří Voráč, Brno, 4. dubna 2008 a Luděk Havel, Brno, 20. března 2013

PhDr. Leonard Rajnošek (*1940, Ostrava) se v roce 1968 stal prvním doktorem filmové vědy na Masarykově univerzitě.

"... Na fakultě sice vycházelo několik řad sborníků, třeba historická řada nebo jazykovědná, ale pro divadlo a film nic. Tak jsme vymysleli Otázky divadla a filmu. Byl jsem pověřen, abych zjistil, jak se to dá říct latinsky, aby to vypadalo vznešeně, tak jsem zašel na katedru latiny a tam mně po květnatých úvahách vymysleli Theatralia et cinematographica. Sborník měl docela slušný ohlas a rozesílal se různě po univerzitách i do zahraničí. Po letech mně říkal Peter Mihálik - Hele, přišel dopis z Padovy, že se tam setkali s naším sborníkem, kde jsme psali o filmovém výrazu. A já říkám - To je zajímavý, a kdo? - Umberto Eco...“

Celý rozhovor v PDF

JAN UHDE

Rozhovor vedl Jiří Voráč

Rozhovor byl publikován v Iluminaci, 20 (2008), č. 2 (70), s. 139-154.

Jan Uhde (*1942, Brno) náleží k první generaci studentů filmové vědy na Masarykově univerzitě, kde v letech 1960–1965 studoval němčinu, češtinu a filmovou vědu. Roku 1968 odešel do exilu do Kanady, kde žije dosud a působí jako profesor filmových studií na University of Waterloo.

"... Byl to začínající obor, o kterém se moc nevědělo, vedený jediným profesorem, tím byl Zdeněk Smejkal. Musím se usmát, když si vzpomenu, že jsme se učili prakticky z jediné publikace, Dějin filmu od francouzského marxistického historika Georgese Sadoula. To nakonec ale nebyla taková závada, člověk se alespoň naučil s textem kriticky vyrovnávat..."

Celý rozhovor v PDF

JAROMÍR BLAŽEJOVSKÝ

Rozhovor vedl Luděk Havel v Brně 16. dubna 2013

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (*1957, Ivančice) působil od roku 1985 jako externista, od roku 1997 jako řádný člen Ústavu divadelní a filmové vědy a od roku 2006 je odborným asistentem Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

"... Ještě jedna věc, která byla pro Smejkalovo působení typická, byla jeho vysoká pedagogická jasnozřivost. On se dokázal svým zkoumavým pohledem, někdy až významně zkoumavým, tak na člověka podívat a těma očima propaloval vaše svědomí. Takže jsem měl jako jeho žák pocit, že mě má naprosto rentgenově prokouknutého a že detailně ví o mých slabinách. O tom, co já nevím, co zjednodušuji, co říkám špatně, co jsem nevhodně napsal v Rovnosti, kde se mýlím…"

Celý rozhovor v PDF