Transfer
 
  Přihlášení  

DĚJINY V DATECH

 • 1920-1924: Na Masarykově univerzitě působil estetik Otakar Zich (1879-1934), r. 1919 jmenován profesorem pro filozofii a estetiku, na podzim 1921 zahájil výuku a stal se ředitelem Filozofického semináře, v němž věnoval prostor také tematice estetické a hudebněvědní.
 • 1920: Na Masarykově univerzitě začíná působit František Král (1892-1980) věnující se přírodovědně zaměřené vědecké kinematografii.
 • 1921: Mimořádným profesorem Masarykovy univerzity byl jmenován Vladimír Úlehla (1888-1947), profesor fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě, ekolog, filozof, etnograf a průkopník vědeckého filmu (Mizející svět, 1932).
 • 20. - 30. léta: Humanitně pojatá filmová problematika v pracích Bedřicha Václavka (1897-1943), Romana Jakobsona (1896-1982) a Inocence Arnošta Bláhy (1879-1960).
 • 1945-1948: Frank Wollman (1888 – 1969) vede na Masarykově univerzitě Seminář divadelní vědy a dramaturgie. Je zakladatelem teatrologie na brněnské JAMU. Jako literární historik, slavista, teatrolog a folklorista působil vedle Brna také v Bratislavě. 
 • po r. 1948: Divadelní věda přidružena ke katedře rusistiky.
 • 1950: Divadelní věda úředně převedena na JAMU.
 • 1948-1953: Na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity působil Jan Calábek (1903-1992), žák Vladimíra Úlehly, profesor botaniky a vedoucí laboratoře pro studium životních dějů filmem.
 • 1958: Zdeněk Smejkal se vrací na Katedru slavistiky a indoevropských jazyků po stáži v Polsku, kde byl žákem Jerzyho Toeplitze, Aleksandra Jackiewicze a Bolesława Lewického.
 • 1960-1963: Zdeněk Smejkal (jako odborný asistent Katedry slavistiky a indoevropských jazyků) přednáší kurzy Úvod do filmové estetiky a Vybrané kapitoly z dějin sovětského filmu.
 • 1. 7. 1963: Vzniká Katedra slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, jejímž iniciátorem a dlouholetým vedoucím byl Artur Závodský. Mezi odborné asistenty patřili Jarmil Pelikán, Zdeněk Srna (divadelní věda) a Zdeněk Smejkal (filmová věda). Na podzim je zahájeno fakultativní studium filmové vědy.
 • 1967: Leo Rajnošek nastupuje na Katedru slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy na místo vědeckého aspiranta filmové vědy.
 • 1968: Leo Rajnošek a posléze Zdeněk Smejkal získávají doktorát (PhDr.) z filmové vědy (první doktoráty v oboru na Masarykově univerzitě).
 • 1973: Oddělení divadla a filmu společně s Oddělením muzikologie a Oddělením dějin výtvarných umění převedeno pod Katedru věd o umění, kterou vedl prof. PhDr. Jiří Vysloužil, CSc.
 • 1976/1977: Výuka filmové vědy byla zrušena (až do r. 1985).
 • 1978: Zdeněk Srna nastupuje na místo vedoucího Oddělení divadelní vědy a filmové vědy po penzionovaném Arturu Závodském.
 • 1982: Oddělení divadelní vědy a filmové vědy bylo zrušeno. Zdeněk Smejkal a Zdeněk Srna, který byl v r. 1981 jmenován docentem divadelní a filmové vědy, byli přeloženi na Katedru české a slovenské literatury a literární vědy.
 • 1985: Pod Katedrou věd o umění bylo obnoveno Oddělení divadelní vědy a filmové vědy a s tím i výuka. Jaromír Blažejovský nastupuje jako externí učitel.
 • 1987: Oddělení divadelní vědy a filmové vědy součástí Katedry marxisticko-leninské estetiky a věd o umění, kde probíhá výuka oboru Věda o divadelním, filmovém a televizním umění.
 • 1989: Zdeněk Smejkal penzionován a dále učí jako externista.
 • 1990: Zdeněk Smejkal rehabilitován a jmenován docentem filmové vědy, kterou přednáší na Oddělení divadelní vědy a filmové vědy v rámci Katedry věd o umění a estetiky.
 • 1991: Vzniká samostatný Seminář divadelní a filmové vědy, jehož vedoucím se stává Zdeněk Srna. Leo Rajnošek nastupuje jako externí učitel.
 • 1993: Vedoucím semináře se stává Bořivoj Srba (funkci vykonává do konce r. 1999).
 • 1993: Zdeněk Smejkal odchází do důchodu, na oddělení filmové vědy nastupuje Jiří Voráč.
 • 1993: Osamostatňuje se studium filmové vědy, které je následně realizováno od akademického roku 1994/1995.
 • 1994: Seminář přejmenován na Ústav divadelní a filmové vědyLeo Rajnošek se stává odborným asistentem.
 • 1999: Nastupuje Jaromír Blažejovský jako asistent.
 • 2000: Vedoucím ústavu se stává Jiří Voráč.
 • 2001: Přechod na strukturovaný systém bakalářského a (navazujícího) magisterského studia, které je realizováno od akademického roku 2002/2003. Bakalářský a magisterský obor nově akreditován jako Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (FAV). Doktorský obor Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize nově akreditován pod názvem Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury.
 • 2002: Nastupuje Petr Szczepanik  jako odborný asistent.
 • 2003: Ústav divadelní a filmové vědy se dělí na samostatné katedry Ústav pro studium divadla a interaktivních médií (vedoucím Július Gajdoš) a Ústav filmu a audiovizuální kultury (vedoucím Jiří Voráč).
 • 2005: Nastupuje Pavel Skopal jako odborný asistent.
 • 2006: Jiří Voráč se stává prvním habilitovaným docentem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity.
 • 2007: Akreditován habilitační obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury.
 • 2008: Nastupuje Anna Batistová jako odborná asistentka.
 • 2009: Nastupuje Lucie Česálková jako odborná asistentka, Petr Szczepanik se stává druhým habilitovaným docentem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity.
 • 2012: Jiří Voráč se stává prvním profesorem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity.
 • 2013: Znovuotevření kina Scala jako kina MU (záchranu iniciovala katedra r. 2011 veřejnou výzvou Dejte Scale šanci!, která byla adresována vedení města, jež se rozhodlo kino zavřít).
 • 2013: 50 let od založení oboru, 20 let od otevření samostatného řádného studia a 10 let od zřízení vlastní katedry.